SAMTYKKEERKLÆRING I FORBINDELSE MED DIN DELTAGELSE I CASTING HOS BLU A/S

Ved accept af denne erklæring giver jeg samtykke til, at Blu må opbevare og behandle de personoplysninger, som jeg afgiver til Blu i forbindelse med min deltagelse i casting, herunder

Blu indsamler og behandler oplysningerne til følgende formål:

Det juridiske grundlag for Blus indsamling og behandling af mine personoplysninger er, at indsamling og behandling heraf er nødvendige for, at Blu kan opfylde ovenstående formål i forbindelse med min deltagelse i casting hos Blu.

Blu gemmer mine personlige oplysninger sikkert og fortroligt på servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og under stadig hensyntagen til mine rettigheder som bruger.

Blu kan i visse tilfælde overføre eller dele dine personoplysninger til andre, f.eks. tv-stationer, som Blu producerer programmer til, til revisorer og advokater som rådgiver Blu, til databehandlere, såsom it-leverandører og i øvrigt såfremt dette er nødvendigt i henhold til lovgivning eller offentlige myndigheders forlangende.

De afgivne personoplysninger vil ikke blive overført til lande uden for EU/EØS eller til lande som ikke er godkendt af EU Kommissionen med samme sikkerhedsniveau som i EU.

Blu opbevarer mine personoplysninger, så længe der er behov for at varetage de ovenfor angivne formål.

Jeg har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder i forbindelse med opbevaring og behandling af mine personlige oplysninger, herunder:

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, herunder hvis du ønsker at slette de personoplysninger du tidligere har afgivet, er du velkommen til at kontakte Blu på følgende måder:

Telefon: (+45) 3264 8200

Mail: persondata@blu.dk

Samtykke

Du har allerede kvitteret for at have læst ovenstående, så du behøver ikke gøre yderligere.

Kontakt

Blu A/S
Skolegade 19C, 2. sal
2500 Valby

mail@blu.dk